Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023

Inauguracja roku jest dla każdej uczelni szczególnym wydarzeniem – czasem refleksji nad znaczeniem nauki i wiedzy w dzisiejszym świecie, a także okazją do weryfikacji dotychczasowych planów i wyznaczania kolejnych celów. Rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczął się uroczystą inauguracją  w auli przy ul. Krakowskiej.
Na zaproszenie Rektora oraz Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, rektorzy zachodniopomorskich uczelni, a także przedstawiciele oświaty, kultury i sportu oraz służb dyplomatycznych i mundurowych.
Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor US w swym wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił plany rozwoju Uczelni na najbliższy rok, a także podkreślił sukces rekrutacyjny i ewaluacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zrobimy wszystko, aby Uniwersytet Szczeciński utrzymał pozycję ośrodka myśli naukowej oraz kształcenia ludzi wszechstronnych, posiadających zdolność samodzielnego myślenia i dobrego, uniwersalnego przygotowania zawodowego. Wysoka jakość kształcenia jest dewizą naczelną. Chcemy dostosowywać się do zmieniających się warunków działania, wyczuwać zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze oraz starać się nie tylko nadążać za rozwojem nauki, ale w miarę możliwości przyczyniać się istotnie do jej rozwoju” – mówił Rektor US.
W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, nadał złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Panu prof. dr hab. Waldemarowi Tarczyńskiemu. O przyznanie Odznaki wystąpił Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Szczecinie, chcąc podziękować za zaangażowanie na rzecz wspierania obywateli i studentów z Ukrainy.
Zarząd Województwa nadał również złote Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego Paniom: prof. dr hab. Agnieszce Szewczyk oraz prof. dr hab. Aurelii Bielawskiej, które swoją działalnością zawodową wybitnie przyczyniły się do rozwoju Pomorza Zachodniego.
Jego Magnificencja otrzymał także z rąk Pana dra Dominika Rozkruta- Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Odznakę Honorową Zasłużony dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego odznaczeni medalami, gratulacje dla sportowców
Podczas ceremonii miało miejsce wręczenie medali i odznaczeń państwowych. Aktu dekoracji w imieniu władz państwowych dokonał Pan Tomasz Wójcik Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz prof. Tarczyński, Rektor US
Następnie listy gratulacyjne odebrali zdobywcy medali podczas Integracyjnych Mistrzostw Polski w pływaniu: Pan Krzysztof Berent, Pani Elżbieta Lisiecka oraz Pani Weronika Apolinarek. Specjalne gratulacje zostały skierowane dla dra Marka Kolbowicza, Złotego Medalistę Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, w związku z wyróżnieniem Fair Play, przyznawanym przez Polski Komitet Olimpijski.

W uroczystej immatrykulacji, którą poprowadziła dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, Prorektor ds. Studenckich, wzięły udział osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów. Immatrykulacja jest doniosłym wydarzeniem w tradycji akademickiej, to akt dołączenia do Wspólnoty Uczelni.  Również przyszli doktoranci Szkoły Doktorskiej US złożyli uroczyste ślubowanie przysięgając uroczyście m.in. niestrudzenie dążyć do prawdy oraz sumiennie zdobywać wiedzę, by dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie. Po wygłoszeniu roty zabrzmiała radosna pieśń Gaudeamus Igitur.
Uroczystość obfitowała w bogaty program, wyróżnienia w konkursie na Naukowca Roku US otrzymali: dr hab. Jarosław Wątróbski, prof. US, dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US oraz prof. dr hab. Andrzej Witkowski. Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców otrzymali również: dr Ewa Maria Kruszyńska, mgr Stanisław Boridczenko oraz dr Ewa Joanna Rojewska.
Podczas ceremonii słowo do studentów i doktorantów wygłosili:  Piotr Zaremba – przewodniczący Samorządu Studenckiego oraz Artur Łabuz- przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.
Następnie wykład inauguracyjny pt. „Miasto: obietnica i przestroga” wygłosił dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.