Uniwersytet Szczeciński – Jeden Uniwersytet wiele możliwości

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego to największy wydział spośród siedmiu funkcjonujących na Uniwersytecie Szczecińskim pod względem liczby studentów i  współpracujących z Wydziałem pracowników. Powstał po połączeniu się Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza) oraz Zarządzania i  Ekonomiki Usług (zlokalizowanego przy ul Cukrowej), a także część Wydziału Nauk o Ziemi. Tym samym działamy teraz w dwóch lokalizacjach, dzieląc poszczególne kierunki na kampusy: Kampus Cukrowa i Kampus Mickiewicza.

 

 

Jakie kierunku studiuje się na WEFiZ?

Obecnie Wydział oferuje kandydatom aż 16 kierunków studiów na różnych poziomach nauczania, zarówno studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

I tak w kampusie przy ulicy Cukrowej rekrutowane są kierunki przynależne do dyscypliny zarządzanie. Wśród nich dużą popularnością wynikającą z tendencji na rynku pracy od lat cieszą się logistyka oraz logistyka inżynierska oferowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej I i II poziomu studiów. W przypadku studentów, których interesują bardziej ogólne aspekty zarządzania, prowadzenie własnej działalności, zarządzanie kadrami, marketing itp. zapraszamy na studiowanie na kierunkach Zarządzanie (I i Ii stopnia) oraz Przedsiębiorczość i Inwestycje (studia praktyczne I stopnia). Kandydatom poszukującym kierunków powiązanych z informatyką, programowaniem, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, modelowania procesów biznesowych oferujemy studia na kierunkach Informatyka w biznesie (obecnie studia I stopnia prowadzone w kampusie Cukrowa) oraz Informatyka i ekonometria (studia I i II stopnia prowadzone w kampusie Mickiewicza).

W kampusie przy ulicy Mickiewicza zlokalizowane zostały także inne kierunki powiązane z ekonomią, finansami oraz gospodarką przestrzenną. Kandydatów zainteresowanych kwestiami księgowości, bankowości czy podatków zapraszamy do aplikowania na kierunek Finanse i rachunkowość (I i II stopień), zaś tych którzy fascynują się ogólnymi aspektami ekonomii i analiz ekonomicznych  oferujemy kierunki Ekonomia oraz Ekonomiczno-Prawny (I i II stopnia). W ofercie kampusu Mickiewicza posiadamy również studia wprowadzające w ekonomiczne i zarządcze aspekty świata turystyki, hotelarstwa, planowania przestrzeni, organizacji form wypoczynku i aktywności sportowo-rekreacyjnych, są to kierunki Turystyka i rekreacja (I i II stopień), Gospodarka przestrzenna (I stopień) i bezpieczeństwo wodne (I stopień). Na kampusie prowadzony jest również praktyczny kierunek I stopnia Gospodarka nieruchomościami oraz jego kontynuacja na poziomie studiów magisterskich Rynek nieruchomości.

Wydział ma też dwa kierunki angielskojęzyczne, prowadzony w kampusie Mickiewicza Economics and IT Applications (I stopień) oraz w kampusie Cukrowa Public Management (studia II stopnia).

Jak widać oferta wydziału jest bardzo szeroka, a więcej na ten temat można znaleźć na stronie rekrutacji kandydaci.usz.edu.pl.

 

 

Jak wyglądają tegoroczne zasady rekrutacji na studia na WEFiZ US?

Ze względu na panujące warunki zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zapisy na studia w tym roku akademickim odbywają się wyłącznie przez Internet zgodnie z terminarzem rekrutacji podanym na stronie kadydaci.usz.edu.pl. Oczywiście z tego samego względu i związanego z tym faktu późnego wyniku matur terminarz też uległ przesunięciu w stosunku do lat poprzednich.  Jeżeli zaś mówimy o samej procedurze to kandydat w pierwszym momencie musi założyć konto w systemie ERK i uzupełnić niezbędne dane personalne oraz wybrać interesujące go kierunki. Następnie należy wprowadzić wyniki będące podstawą do kwalifikacji (np. wyniki maturalne czy oceny z dyplomu) – ale to można zrobić w terminie późniejszym, kiedy pojawią się już wyniki. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, a po uzyskaniu informacji o kwalifikacji należy w wyznaczonym terminie wgrać skany wszystkich dokumentów do aplikacji. Na podstawie zaczytanego kompletu dokumentów Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia.

W przypadku przyjęcia na studia komplet oryginalnych dokumentów należny przedłożyć w późniejszym terminie w dziekanacie np. przy odbiorze legitymacji studenckiej.

Ważne jest, że w zakresie kwalifikacji Wydział nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc określonego na dany kierunek, który wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset miejsc.

 

 

Jakie możliwości kariery zawodowej czekają na absolwentów kierunków prowadzonych na WEFiZ US?

Absolwenci WEFiZ US to w założeniu ludzie kreatywni i przedsiębiorczy, tak więc wiele kierunków przygotowuje przede wszystkim do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w sensie ogólnym bądź specyficznej branży) czy też wolnych zawodów, takich jak np. doradca podatkowy czy biegły rewident. Uzyskane kwalifikacje pozwalają również na podjęcie zatrudnienia w firmach prywatnych, instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych.

Kończąc prowadzone na wydziale kierunki absolwenci mają przed sobą bardzo wiele perspektyw zawodowych, i wszystkich nie sposób na szybko wymienić.  Dla przykładu wskażę, że mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się analizami ekonomicznymi i finansowymi, biurach rachunkowych, bankach, firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych i audytowych, przedsiębiorstwach branży Transport-Spedycja-logistyka, biurach nieruchomości, firmach informatycznych, biurach turystycznych, pracowniach urbanistycznych, urzędach miejskich, agencjach rządowych, urzędach skarbowych, a także w praktycznie w każdym przedsiębiorstwie w działach finansowo-księgowych, transportowo-magazynowych, produkcyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingowych, IT, zapewnienia jakości oraz wielu innych.

Absolwenci Wydziału doskonale odnajdują się na rynku pracy.  Wielu naszych absolwentów to obecni menadżerowie w lokalnych i krajowych przedsiębiorstwach, którzy współpracują z nami przy przygotowaniu programów studiów, a także wspierają w organizacji praktyk i zatrudniają wypróbowanych w ten sposób studentów.

Dodatkowo w aktywizacji studentów oraz absolwentów na rynku pracy wspiera nas Akademickie Biuro Karier zlokalizowane w kampusie na ulicy Cukrowej.

 

 

Dlaczego warto studiować kierunki ekonomiczne i zarządcze na WEFIZ US? Jakie atrakcje oprócz zajęć może zaoferować swoim studentom WEFiZ US?

Na pewno warto, mówimy tutaj o Wydziale, który w naszym regionie ma ugruntowaną tradycję kształcenia w zakresie ekonomii rozpoczynającą się w 1946 roku. Zawsze był i jest kojarzony jako Wydział dobrze rozwijający się, osiągający bardzo dobre wyniki w ewaluacji (obecnie jest to kategoria naukowa A oraz wyróżniająca ocena instytucjonalna). Świadczy to o wysokiej jakości kadry badawczo-dydaktycznej, a  tym samym prowadzonych zajęć. Zajęć wspartych dodatkowo nowoczesną infrastrukturą. Dysponujemy licznymi i nowocześnie wyposażonymi laboratoriami komputerowymi, ale także takimi perełkami w skali krajowej, a nawet międzynarodowej jak nowocześnie wyposażone laboratorium badań i analiz logistycznych wraz z pracownią magazynową,  studio filmowe, pracownia fokusowa wraz z rozwijanym obecnie laboratorium neuronauki czy też nowoczesna biblioteka wyposażona w liczne stanowiska komputerowe oraz pokoje do nauki grupowej.

Uczestniczymy również w programach międzynarodowej wymiany studenckiej ERASMUS + oraz ERASMUS IMPAKT, a także krajowym  programie MOST osiągając największą wymianę spośród wszystkich Wydziałów na US.

W trakcie trwania procesu kształcenia umożliwiamy naszym studentom uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji poświadczanych certyfikatami (np. certyfikat IPMA, czy też Akademii Procesowej BOC). Kończąc zaś studia absolwenci uzyskują uprawnienia bądź zwolnienia z części bądź całości egzaminów państwowych, np. w  zakresie wyceny nieruchomości czy doradztwa podatkowego.

Wspieramy też aktywnie naszych studentów w uzyskaniu umiejętności praktycznych i pracy aplikując o granty i rozwijając współpracę z przedsiębiorcami. Niedawno zakończyliśmy 2-letni projekt stażowy. Uczestniczyło w nim kilkuset studentów wydziału i co ciekawe, ponad 50% staży zakończyło się ofertą pracy.

Wspieramy również pozazajęciowe aktywności studentów. Na Wydziale istnieje wiele kół naukowych, prowadzone jest radio studenckie, organizujemy eventy o profilu naukowym, ale także socjalizującym społeczność studencką (we współpracy z samorządem studenckim). Studenci mogą również korzystać z przygotowanych stref rekreacji, w których można np. pograć na play station, w bilard, piłkarzyki czy tenisa stołowego.

Jak widać wyróżnia nas naprawdę wiele aspektów, a jednym z najważniejszych jest duża dynamika rozwoju, staramy się nie tylko dorównywać trendom w zakresie jakości kształcenia, lecz je kreować stając się wzorem dla innych.

  • ARTYKUŁ SPONSOROWANY