Uczeń „Ekonomika” zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie wzięli udział w XLIX Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca w Warszawie pod patronatem Prezesa GUS. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu jednego z trzech tematów w oparciu o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski. Konkurs zakończył się sukcesem ucznia Zespołu Szkół nr 2  – Jakuba Wiśniewskiego z klasy 2L1 Technikum Zawodowego, który zajął I miejsce w Polsce. Praca konkursowa na temat: „Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski (edycja 2019 lub 2018) oceń opłacalność produkcji rolnej w Polsce” została napisana pod kierunkiem p. Jolanty Stępczyńskiej. To duży sukces biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych tym konkursem i setki prac ocenianych przez komisję konkursową.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 – Pan Marcin Przepióra oraz wicedyrektor – p. Jolanta Stepczyńska pogratulowali uczniowi zwycięstwa i przekazali laptopa – nagrodę konkursową ufundowaną przez organizatora konkursu. Sukces ucznia osiągnięty w warunkach tak dużej konkurencji jest wynikiem dużego zaangażowania Jakuba w przeprowadzenie badań lokalnych, opracowanie ciekawych wniosków oraz przygotowanie starannej prezentacji zdobytych danych. Laureat serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu statystycznym i przyczyniły się do tego sukcesu.

info: ZS nr 2 Stargard