Trzecia edycja pożyczki na trzecią falę pandemii

Twoje Radio: W Polsce mamy obecnie trzecią falę pandemii a Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ruszyła z 3 edycją pożyczki płynnościowej.

Andrzej Starszak: Tak, to prawda. Wystartowaliśmy niedawno z kolejną edycją pożyczki płynnościowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców bo w obliczu kolejnej fali pandemii przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego nadal, a może nawet jeszcze bardziej niż dotąd, potrzebują wsparcia.

 

TR: A ile obecnie środków ZARR S.A. przeznaczył na pomoc przedsiębiorcom w czasach Covid?

AS: W 3 edycji przeznaczyliśmy na ten cel  5 000 000 zł . Dodatkowe 20 mln zamierzamy  udostępnić za pośrednictwem współpracujących z nami funduszy pożyczkowych.

 

TR Czy może Pan w kilku słowach przypomnieć dla kogo i na co jest ta pożyczka?

AS: Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie wydatków powstałych po 1 stycznia 2020 roku niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy i zapewnienia płynności finansowej (finansowanie kapitału obrotowego), ze względu na pogarszającą się sytuację wywołaną skutkami COVID-19. Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie:

 • wynagrodzeń pracowników (w tym także pozapłacowe koszty pracy),
 • zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłat za zobowiązania handlowe, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury ,
 • wydatków zawiązanych z zakupem towarów lub półproduktów ,
 • innych wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Mogą się o nią ubiegać MŚP, którzy m.in.:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadają zdolność kredytową, tj. w świetle przeprowadzonej oceny będą posiadali zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki. Maksymalna wartość pożyczki wynosi:
 • do 25 000,00 PLN  dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

I co najważniejsze- oprocentowanie pożyczki wynosi 0,15% (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) oraz na warunkach rynkowych od 1,15%.

 

TR: Czy ta pożyczka ogranicza się do sektorów, w których przedsiębiorcy zgłaszali największe problemy?

AS: Nie zawęziliśmy naszej oferty do konkretnych branż. Każdy przedsiębiorca, niezależnie w jakiej branży działa, jeśli prowadzona przez niego działalność ucierpiała w powodu sytuacji sanitarnej może wystąpić do nas z wnioskiem o pożyczkę.

 

TR: A jakie problemy najczęściej mają przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć  wnioski o pożyczkę?

AS: Obawiają się, iż nie będą potrafili właściwie  wypełnić wniosku oraz  zgromadzić wymaganych dokumentów.

Aby ułatwić im proces składania wniosków  stworzyliśmy stronę internetową z generatorem dokumentów. W kilku krokach można wygenerować listę wymaganych dokumentów oraz pobrać niezbędne dokumenty do złożenia wniosku. Można też skontaktować się z naszymi doradcami i oni we wszystkim pomogą. Kontakt do nich można znaleźć na stronie http://pozyczkizfr.zarr.com.pl/