Remonty chodników w Stargardzie

W Stargardzie trwa przebudowa chodnika przy pl. Majdanek. Mieszkańcy dzięki niej zyskają nowy chodnik od ul. H. Kołłątaja do ul. Oświaty. W tym roku w Stargardzie planowane są jeszcze inne inwestycje – remonty chodników i budowa zupełnie nowego ciągu pieszo-rowerowego.

Wartość robót przy pl. Majdanek to ponad 50 000 zł. Piesi zyskają w tym miejscu wygodny chodnik z kostki. Prace związane z przebudową powinny potrwać do końca maja.

W kwietniu ma się rozpocząć budowa chodnika z jezdnią dla rowerów na ul. Nasiennej. Nowa droga w Stargardzkim Parku Przemysłowym będzie miała około 600 m długości. Skorzystają z niej zarówno piesi, jak i rowerzyści.

Także w kwietniu planowane jest rozpoczęcie remontu fragmentu chodnika wzdłuż ul. F. Chopina – na odcinku od ul. Z. Noskowskiego do ul. L. Różyckiego. Piesi zyskają tam prawie 350 m nowej nawierzchni. Inwestycja o wartości przeszło 240 000 zł powinna zakończyć się w czerwcu.

Foto: UM Stargard