Trwają prace rozbiórkowe w ramach budowy przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej Stołczyn.

Rozpoczęły się prace budowy miejskiej części przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej Stołczyn (Glinki). Trwają teraz prace rozbiórkowe.

W zakres prac budowlanych pełnej inwestycji „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowę ulicy Kolejowej i przebudowę ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, obejmuje:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
 • budowę układu drogowego wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi,
 • budowę chodnika, budowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
 • budowę zasilania przepompowni wód opadowych,
 • szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
 • budowę monitoringu wizyjnego, kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
 • budowę schodów terenowych i pochylni,
 • budowę elementów małej architektury (takich jak: wiaty przystankowe, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, tablice SIP, pylon informacyjny, podpieraczki, ławki),
 • zagospodarowanie zieleni.

Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie