Transport zwierząt na rzeź z wieloma uchybieniami, które wykazała kontrola ITD

Brudna ładownia, nieszczelny układ pneumatyczny. To tylko niektóre z uchybień w jednym z transportów jakie wykazała wspólna kontrola ITD, Inspekcji Weterynaryjnej i Policji.

Mieliśmy kontrolę w celu ewentualnego ujawnienia nieprawidłowości przy transportu bydła. Udało się zatrzymać taki transport i skontrolować go. Okazało się, że oprócz problemów wynikających z ustawy o transporcie drogowym, dodatkowo inspektorzy inspekcji weterynaryjnej stwierdzili nieprawidłowości – przestrzeń ładunkowa była zabrudzona, niekompletne oznakowanie sztuki, która została przewożona i brak było książki świadectwa sanitarnego, w którym był transportowany ten transport bydła.

– Mówi Tomasz Krawacki, Naczelnik Zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Policja zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu, zezwalając jedynie na dojazd na miejsce rozładunku zwierząt.

Foto: ITD