Transakcje M&A – jak przeprowadzić je sprawnie, bezpiecznie i efektywnie?

Przeprowadzenie transakcji M&A wymaga nie dość, że szczególnie głębokiej wiedzy prawnej i strategicznego planowania, to także skutecznej koordynacji na każdym etapie – a będzie ich kilkadziesiąt, zależnie od poziomu jej skomplikowania. Nie bez powodu większość przedsiębiorców oddaje jej przeprowadzenie zewnętrznym firmom. Aby zapewnić sprawną, bezpieczną i efektywną realizację tego procesu, niezbędne jest bowiem kompleksowe i profesjonalne wsparcie. Dowiedz się, na czym polegają bezpieczne i pewne transakcje M&A!

Czym są transakcje M&A i jaki mają cel?

Transakcje M&A – fuzje i przejęcia (merges and acquisitions) – polegają na łączeniu dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw w jedno (fuzja) bądź na nabyciu jednej firmy przez inną (przejęcie). Celem takich transakcji jest zazwyczaj osiągnięcie lepszych rezultatów finansowych, zwiększenie wartości rynkowej, poprawa efektywności operacyjnej oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami działającymi w tej samej branży.

Transakcje M&A mogą również służyć dywersyfikacji przodującej działalności, wejściu na nowe rynki lub uzyskaniu dostępu do nowych technologii i zasobów zgromadzonych przez przejmowaną spółkę. Proces ten, niezwykle złożony i wymagający dokładnej analizy finansowej, prawnej oraz strategicznej, (w celu zminimalizowania ryzyka i zmaksymalizowania korzyści), jest zazwyczaj wieloetapowy. Łączy bowiem nie kilka, a kilkadziesiąt (i więcej) kroków, które mają na celu przeprowadzenie jednej z najbardziej skomplikowanych transakcji rynkowych w sposób bezpieczny i efektywny.

Jak przeprowadzić M&A efektywnie i bezpiecznie?

Przeprowadzenie transakcji M&A wymaga dokładnego planowania i realizacji w kilku ściśle sprecyzowanych etapach. W pierwszej kolejności niezbędne jest przeprowadzenie due diligence prawnego i podatkowego, które pozwalają na identyfikację potencjalnych ryzyk i poznanie wszelkich korzyści związanych z transakcją. Proces ten obejmuje opracowanie raportów executive summary i red flag, które skupiają się na najważniejszych aspektach ryzykownych dla nabywcy.

Kolejnym etapem, zależnie od rodzaju przedsiębiorstwa, jest skuteczne negocjowanie i redagowanie umów sprzedaży akcji lub udziałów (share/asset deal), które są podstawą każdej transakcji M&A. Niezwykle istotne jest także prowadzenie negocjacji kontraktowych, składanie notyfikacji zamiaru koncentracji i reprezentowanie firmy w postępowaniach przed odpowiednimi organami regulacyjnymi, jak UOKiK czy KE. Kolejny etap obejmuje wsparcie w realizacji nowych inwestycji, w tym wybór najkorzystniejszej formy prawnej i podatkowej danego, konkretnego przedsięwzięcia.

Oczywiście etapów jest znacznie więcej, te jednak zależą w głównej mierze od charakteru danych działalności oraz ich statusu.

Kto najlepiej rozumie transakcje M&A i prawo spółek? Kancelaria!

Proces skutecznego, bezpiecznego przeprowadzenia transakcji M&A oraz zrozumienia prawa spółek, wymaga ogromnej wiedzy dotyczącej prawa. Nie dziwi zatem fakt, że niewielu przedsiębiorców, czy to z uwagi na brak wiedzy, czy czasu, decyduje się na ich samodzielną realizację.

Najlepszym rozwiązaniem jest w tym wypadku zatrudnienie doświadczonej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tych dziedzinach – JDP Drapała & Partners. Kancelaria ta, głównie dzięki ogromnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, może skutecznie prowadzić cały proces – od due diligence prawno-podatkowego, przez negocjacje i redagowanie umów, aż po koordynację międzynarodową i zarządzanie wszelkimi aspektami prawno-podatkowymi. Kancelaria ta, dzięki powyższym zaletom, może przewidzieć wszelkie potencjalne problemy i zminimalizować ryzyko ich wystąpienia.