To się nadaje do radia: O fenomenie Okrągłego Stołu

O to w niedzielę po godz. 10:00 zapytamy naszych gości, którymi będą: Mieczysław Ustasiak, Waldemar Gil, Edward Radziewicz, Roman Kierys, Jan Kozłowski i Józef Stachowiak.