Terytorialsi szkolą się w Szczecinie do energetycznego wsparcia

Zachodniopomorscy Terytorialsi w ramach operacji pk. „Przyjazna Energia-22” ćwiczą zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu. Pierwsze szkolenie przeprowadziła dla nich w piątek Enea Operator na swoim poligonie szkoleniowym w Szczecinie.

 

Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Ustawą o obronie Ojczyzny. Z dniem wejścia w życie ustawy, Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami Wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska. Ćwiczący żołnierze ukończyli już wcześniej specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia Stowarzyszenia Energetyków Polskich (SEP), które dały im państwowe uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych. Na poligonie Enea Operator przy ul. Krasińskiego Szczecinie znajdują się elementy całej infrastruktury sieci energetycznych, jakie występują w Polsce. Terytorialsi wpięli się do sieci niskiego napięcia, czyli takiej, jaka zasila budynki mieszkalne czy administracyjne, uruchomili agregat i przy pomocy pracowników Enea Operator zasili sieć energią elektryczną. Cała procedura – od postawienia kontenera do włączenia zasilania – potrwała zaledwie kilkadziesiąt minut.

 

Udało nam się przetestować podłączenie agregatów do sieci zewnętrznych, które zasilają odbiorców. Wiemy już, jak współpracować w przypadkach kryzysowych, kiedy nie ma jak dostarczyć energii z zewnętrznych sieci. Żołnierze są do tych działań przygotowani, należało tylko skorelować ich wiedzę z tą, jaką dysponują nasi energetycy, którzy zawodowo zajmują się obsługą sieci. Myślę, że w razie sytuacji kryzysowej ten potencjał, jakim dysponuje WOT będzie wykorzystywany. ocenia to szkolenie Krzysztof Rękas, kierownik działu majątku sieciowego Enea Operator Rejon Dystrybucji Szczecin

 

Celem naszych ćwiczeń jest wypracowanie współpracy i wspólnych procedur do wykorzystania naszego sprzętu dla wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, w tym przypadku nagłego braku energii elektrycznej. Chodzi o to, byśmy jak najszybciej mogli podłączyć sprzęt wysokiej mocy do sieci operatora. Zakończone w Szczecinie szkolenie było pierwszym z całego cyklu. Kolejne będą polegały na realnym użyciu naszego sprzętu w „żywą” infrastrukturę gdzieś na terenie naszego rejonu odpowiedzialności, którym jest całe województwo zachodniopomorskie. –wyjaśnia zastępca dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Rejczak.

 

Wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy WOT pk. „Przyjazna Energia-22” z zakładami energetycznymi odbywają się na terenie całego kraju, we wszystkich brygadach WOT. Nie mają one na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych. Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń.

 

„Przyjazna Energia-22” to kolejne szkolenie antykryzysowe, w którym biorą udział żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT. Od początku istnienia brygady już kilkakrotnie jej żołnierze ćwiczyli, wraz ze służbami odpowiedzialnymi za reagowanie w kryzysie, m.in. procedury poszukiwania zaginionych, przeciwdziałania w sytuacji zagrożenia chemicznego, ewakuacji poszkodowanych, działań na wodzie i lądzie

 

Fot. 14ZBOT