Tej nocy policzą bezdomnych

Akcja organizowana jest przez resort polityki społecznej co dwa lata i przeprowadzana we wszystkich województwach jednocześnie. W akcję zaangażowani są zarówno pracownicy socjalni, jak i służby mundurowe – policja i straż miejska.

– Przeprowadzenie badania odbywa się w nocy ze względu na łatwiejsze zliczenie tych osób. Unikniemy uwzględnienia tych osób kilka razy. Ostatnie – sprzed dwóch lat –  wykazało 162 osoby bezdomne na terenie Stargardu – mówi Anna Hibner-Cierpicka z Wydziału Polityki Społecznej stargardzkiego magistratu.

Według danych sprzed dwóch lat, w Polsce jest 33 tysiące bezdomnych. Ponad 83 procent z nich to mężczyźni.