Szefernaker: utworzenie Wyższej Szkoły Straży Granicznej to krok milowy na drodze rozwoju Pomorza Środkowego

Utworzenie Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie to krok milowy na drodze rozwoju Pomorza Środkowego – powiedział w piątek w Koszalinie wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker, który w imieniu MSWiA będzie odpowiadał za dalsze prace nad powołaniem nowej szkoły.

List intencyjny o powołaniu Wyższej Szkoły Straży Granicznej (WSSG) minister spraw wewnętrznych Mariusz kamiński i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisali w czwartek w siedzibie MSWiA. W piątek o szczegółach przekształcenia istniejącego od ponad 30 lat Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w WSSG w Koszalinie, w siedzibie ośrodka, mówili na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker i komendant COSSG płk SG dr Piotr Boćko.

„To jest niezwykle ważna inwestycja w formację Straży Granicznej. (…)Polska nie byłaby państwem tak bezpiecznym, gdyby nie funkcjonariusze i ciężka służba funkcjonariuszy SG. Dlatego niezwykle ważne jest to, że powstanie pierwsza w Polsce uczelnia, która będzie kształcić osoby chcące służyć w polskiej Straży Granicznej” – zaznaczył wiceminister Szefernaker.

Zwrócił także uwagę na lokalizację tworzonej szkoły wyższej, która powstanie w Koszalinie, na Pomorzu Środkowym. „To krok milowy na drodze rozwoju Pomorza Środkowego. (…)Tu na WSSG będą przyjeżdżać ludzie z całej Polski, którzy mają pasję, którzy chcą dalej zawodową karierę wiązać z SG” – wskazał wiceszef MSWiA. Dodał przy tym, że już na służbową skrzynkę pocztową otrzymuje od rodziców przyszłych absolwentów zainteresowanych powoływaną szkołą.

Szefernaker zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych dni rząd przyjmie projekt ustawy o powołaniu WSSG w Koszalinie, następnie trafi on do Sejmu. „Chcielibyśmy od 1 października móc rozpocząć funkcjonowanie administracyjne WSSG” – powiedział wiceszef MSWiA. Pierwsi studenci mieliby pojawić się w przyszłym roku. Wtedy też planowane jest uroczyste otwarcie uczelni.

Obecnie COSSG w Koszalinie oferuje ok. 120 krótkich kursów specjalistycznych i doskonalących. Ta oferta pozostanie aktualna także po przekształceniu ośrodka w WSSG. „Wykorzystany zostanie każdy element funkcjonującego systemu, by go unowocześnić, poszerzyć” – zapewnił komendant COSSG płk SG dr Piotr Boćko.

Zaznaczył, że szkoła kształcić będzie na kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej. Nauka trwać będzie trzy lata i zakończy się uzyskaniem licencjatu i stopnia młodszego chorążego SG. Do wyboru każdego ze słuchaczy będą trzy specjalizacje, które odpowiadają głównym trzem pionom formacji – cudzoziemskiemu, operacyjno-śledczemu, granicznemu.

Komendant COSSG wyraził nadzieję, że w przyszłości uczelnia uzyska zgodę na otwarcie studiów II stopnia na proponowanym kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej. „Myślimy też o funkcjonariuszach, którzy służą w SG, otwierając dla nich platformę studiów niestacjonarnych. (….)Myślimy też o specjalizacji – logistyka” – podkreślił płk SG dr Boćko.

Absolwenci szkół ponadpodstawowych, funkcjonariusze, którzy będą chcieli studiować w WSSG, muszą pierwszy proces rekrutacji przejść w oddziałach SG. Uczelnia zapewni zakwaterowanie i wyżywienie.

Straż Graniczna powstała 16 maja 1991 r. Jej obecne zadanie to przede wszystkim obrona granic zewnętrznych UE i zabezpieczenie granic wewnętrznych Polski. SG ochrania ponad 3,5 tys. km granicy, liczy blisko 15 tys. funkcjonariuszy oraz zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, który będzie przekształcony w WSSG, został utworzony 19 marca 1992 roku. Jest jedną z trzech szkół Straży Granicznej. Kształci funkcjonariuszy na wszystkich poziomach szkolenia. W trakcie 30 lat istnienia, jak podała SG, wyszkolił ponad 127 tysięcy osób, w tym 27 383 absolwentów szkoleń kwalifikowanych (2 500 oficerów) oraz blisko 100 tysięcy absolwentów przedsięwzięć w ramach centralnego doskonalenia zawodowego tj. kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych.

Obecnie baza dydaktyczna w koszalińskim ośrodku to ponad 40 sal dydaktycznych, ale też inne obiekty, jak pływalnia, symulatory dachowania, okrętu patrolowego oraz nowoczesna strzelnica. (PAP)

autorka: Inga Domurat

Ing/ ok/