Szczecin: Wybuch w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”

Chwile grozy przeżyli pracownicy Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”. Podczas prac konserwacji jednej ze znajdujących się tu komór fermentacyjnych doszło do wybuchu zgromadzonego w niej biogazu.
Sytuacja była o tyle dramatyczna, że wybuch spowodował obrażenia osób wykonujących prace konserwacyjne, a także rozszczelnienie komory i wypływ masy fermentacyjnej, która zalała pobliski teren i poprzez pobliski kanał mogła skazić Odrę.
Na szczęście cała opisana sytuacja była scenariuszem ćwiczeń zorganizowanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ich celem było sprawdzenie gotowości i przygotowania służb do akcji ratowniczej prowadzonej na terenie bardzo specyficznego obiektu przemysłowego. Na miejscu zdarzenia ćwiczyły m.in. jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, pracownicy MCZK i ZWiK.

To były tylko ćwiczenia. Rozszczelnił się zbiornik z biogazem. Doszło do pożaru i wybuchu. Na miejscu pojawił się jako pierwszy dron obserwacyjny Państwowej Straży Pożarnej, a następnie na miejsce przyjechały służby. W pierwszej kolejności udzielono pomocy poszkodowanym i ewakuowano pracowników. Testowano również nowoczesne systemy które są przyszłością tego typu akcji. Była to m.in. autonomiczna jednostka która nie potrzebuje obsługi operatora – informuje Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Podczas ćwiczeń udzielono pomocy poszkodowanym, ewakuowano pozostałych pracowników, zabezpieczono budynki i instalacje przemysłowe. Udało się też uniknąć skażenia środowiska.
Foto: Facebook/Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie