Szczecin. „Treat’art” – konkurs Młodzieżowej Rady Miasta

 Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin ogłosiła konkurs „Treat’art”. Jego celem jest umożliwienie młodym szczecinianom i szczeciniankom wyrażenie swoich umiejętności artystycznych w kategoriach: „praca plastyczna” oraz „treatment scenariusza teatralnego”. Szczecińska młodzież otrzyma sposobność, aby przedstawić swoje talenty i pasje mierząc się z tematem konkursu: ,,Młody człowiek we współczesnym świecie”.
Konkurs kierowany jest do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w Szczecinie. Organizatorem konkursu jest Komisja ds. Kultury i Sportu Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin we współpracy z Teatrem Współczesnym w Szczecinie i Inkubatorem Sektorów Kreatywnych w Szczecinie. Patronatem honorowym konkurs objęli m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Filharmonia Szczecińska czy Akademia Sztuki w Szczecinie. Konkurs cieszy się także Mecenatem Miasta Szczecin oraz patronatem medialnym „Twojego Radia”.
Prace plastyczne można dostarczać do 15 sierpnia, a treatment scenariusza do 16 czerwca. Nagrodą za konkurs w kategorii I, dla autorów 3 zwycięskich prac wyłonionych przez jury będą darmowe bilety na wybrany spektakl w Teatrze Współczesnym. Dodatkowo, wyróżnione prace wraz z pracami zwycięskimi zostaną zaprezentowane w formie wernisażu, podczas premierowego wydarzenia Treat’Art’u, a następnie prace wędrować będą po różnych ośrodkach kulturalnych w Szczecinie i okolicach, w formie ruchomej wystawy.
Nagrodą za I etap konkursu w kategorii II dla wszystkich uczestników tej kategorii, będą warsztaty udoskonalające umiejętności scenariopisarskie, które mają przygotować autorów do przekształcenia swojego treatmentu w scenariusz (pod bacznym okiem dramaturżki, reżyserki i pisarki Anny Mazurek z Teatru Współczesnego), co stanowi zadanie II etapu konkursu w kategorii II.
Nagrodą za II etap konkursu będzie wystawienie czytania performatywnego scenariusza przez zwycięską grupę w Teatrze Małym, we wrześniu 2023 roku oraz darmowe bilety na wybrany przez zwycięzców spektakl w Teatrze Współczesnym.
Zwieńczeniem konkursu będzie wydarzenie 02.09. w pomieszczeniach Inkubatora Sektorów Kreatywnych. Wystawienie sztuki przez autorów zwycięskiego scenariusza planuje się na 9 września 2023 roku.