Szczecin przygotowany do rozpoczęcia roku szkolnego

Rok szkolny 2020/2021 to  poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w przypadku, gdy uczeń wykazuje objawy chorobowe? 

Szczeciński Urząd Miasta opracował szereg specjalnych procedur, opartych m.in. na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które od 1 września będą funkcjonować w szczecińskich placówkach oświatowych.

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

 • wszystkie placówki oświatowe zostały wyposażone w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.
 • wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.
 • osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie.
 • wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.
 • wdrożenie zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.
 • wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy.
 • we wszystkich placówkach znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii. Dodatkowo, w łazienkach znajdą się również instrukcje prawidłowego mycia rąk.

System organizacji pracy szkoły:

 • dostanie się do placówki będzie możliwe wszystkimi wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy poszczególnych drzwiach wejściowych.
 • na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.
 • w miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności przemieszczania się uczniów po terenie placówki.
 • wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.
 • poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia, będą często wietrzone.

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

 • w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni pozostać w swoich klasach. Jeżeli nie będzie to możliwe, w miarę możliwości w poszczególnych placówkach zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.
 • w  pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Kurtki i płaszcze będą zabierane do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.
 • stołówki  zostaną przystosowane do mniejszej  liczby uczniów jednocześnie z nich korzystających. W tym celu zostaną wyznaczone odrębne godziny dla uczniów poszczególnych klas.
 • w  szkołach podstawowych, w których funkcjonuje stołówka sklepiki szkolne mogą być nieczynne
 • z użytku zostaną wyłączone poidełka oraz automaty sprzedające przekąski. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.