Szczecin: Pomnik „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia” do wyburzenia

Z przestrzeni Szczecina zniknie kolejny pomnik z sowieckimi korzeniami. Radni zdecydowali o wyburzeniu monumentu „Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia”.

Rada Miasta zgodziła się na usunięcie post radzieckiego z Dąbia. Była to jednogłośna decyzja, żaden z radnych nie miał wątpliwości, że była to jedyna i słuszna decyzją, jaką mogliśmy podjąć. Uzasadnienie tej uchwały pokazuje, że Instytut Pamięci Narodowej przedstawi koncepcją zagospodarowania tego terenu. Natomiast na tę koncepcję musimy jeszcze chwilę poczekać. Przyszły pomnik będzie musiał być opiniowany przez Radę Miasta – mówi Patryk Jaskulski, radny miejski

Przed radnymi jeszcze dyskusja o pomnikach usytuowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. W tym przypadku, potrzebne są odpowiednie zgody i opinie Ministerstwa Kultury i Wojewody.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio