Szczecin. Miasto nakarmi wolno żyjace koty

Jak co roku w okresie jesienno – zimowym, społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących otrzymają od Miasta karmę dla swoich podopiecznych.

Zgodnie z  „Programem  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 r.”, Miasto rozpoczyna wydawanie karmy zarejestrowanym społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.

Karma na listopad będzie wydawana jak zawsze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 247, w dniach: 3,5 i 7 listopada, w godz. od 8.00 do 16.00.

Ze względu na  sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo osób odbierających karmę oraz pracowników,  wprowadzono  następujące zasady wydawania karmy:

– Na teren Schroniska będą wpuszczane maksymalnie 3 osoby równocześnie – mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Osoby odbierające karmę zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny – obowiązuje maseczka zasłaniająca usta i nos oraz dystansu społecznego.

Na teren Schroniska nie będą wpuszczane samochody.

Osoba odbierająca karmę zobowiązana jest to przedłożenia do wglądu Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

Istnieje możliwość pobrania karmy od razu na dwa miesiące.