Szczecin: Kolejne podwórka wypięknieją

Kolejne wspólnoty mieszkaniowe otrzymały dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programów Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina. W imieniu Miasta program realizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

Ponad 465 tysięcy złotych na remont i rewitalizację

Komisja przyznała dofinansowanie na remont i rewitalizację przedogródków wszystkim aplikującym do tego Programu wspólnotom tj:
1/ Bol. Śmiałego 22
2/ Bol. Śmiałego 18
3/ Piękna 1
a także Wspólnocie przy ul. Bol. Śmiałego 22 na remont podwórka.
Remont podwórka i przedogródka przy ul. B. Śmiałego 22 zakończy kompleksową modernizację kamienicy i jej otoczenia.
W tym roku na realizację obu programów zostały zabezpieczone środki w budżecie w wysokości ponad 465 tys złotych.

Zmiany w programie Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina

Od przyszłego roku zobowiązuje się wspólnoty mieszkaniowe aplikujące do programów Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina o uzyskanie od Ogrodnika Miasta wytycznych w zakresie projektowanej zieleni i ogólnej koncepcji przed zleceniem usługi sporządzenia projektu. Wszystko po to aby uniknąć nanoszenia korekt i poprawek na gotowym projekcie, do czego Gmina zastrzegła sobie prawo w regulaminie obu programów. Oznacza to, że wspólnoty planujące zlecenie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie podwórka lub przedogródka w ramach programu powinny zawrzeć w umowie zapis o konieczności jej uzgodnienia z Ogrodnikiem Miasta. Następnie złożyć uzgodniony wniosek z projektem w okresie 2 stycznia – 1 marca danego roku do ZBiLK.

Program Zielone Podwórka ruszył w 2008 roku. Od tego czasu, dzięki wsparciu gminy, wyremontowano już 148 terenów. W sumie, przez ostatnie 15 lat, wspólnoty otrzymały pomoc na ten cel w wysokości ok 16 mln zł.

Program Zielone Przedogródki ruszył w 2015 roku i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu siedmiu lat programu zrealizowano 69 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok 4,53 mln zł. Przdogrodki można podziwiać m.in.: przy al. Jana Pawła II, Bolesława Śmiałego, Pocztowej, Wielkopolskiej.

Tekst i Foto: UM w Szczecinie