Szczecin. Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa obchodzony był w sobotę. W Szczecinie spotkanie rozpoczęło się wieczorem przed gmachem filharmonii, która rozświetliła się na biało-czerwono. Tam spotkali się polscy i amerykańscy weterani. Obecny był także Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który przekazał drobne upominki w dowód szacunku.

– W tym dniu pamiętamy także o rodzinach weteranów, które bardzo przeżywały każdą misję, każdy wyjazd, kiedy ich bliscy, często tysiące kilometrów od rodzinnych domów, byli na wojnie ryzykując własnym życiem i zdrowiem, abyśmy my mogli cieszyć się pokojem – mówił wojewoda Zbigniew Bogucki.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa został ustanowiony w 2011 r. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu SG, zadań ochronnych SOP lub grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Odznaka honorowa „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” jest przyznawana przez szefa MSWiA w uznaniu zasług w czasie działań poza granicami kraju.

Foto: Janusz Merz