Szczecin: Drogowców zima nie zaskoczy

Choć zima nie rozpoczęła się jeszcze na dobre, to już doskwierają nam pierwsze przymrozki. Drogowcy nie są zaskoczeni zbliżającą się porą roku i jak zawsze są w pełnej gotowości już od 1 listopada.
Akcją Zima objętych jest w Szczecinie 750 km dróg. W gotowości jest ponad 30 różnych wozów, 6000 ton soli oraz 586 ton piasku. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zawarł umowy na zimowe oczyszczanie miasta, a ich łączny koszt to blisko 9 milionów złotych.
W umowach na sezon zimowy 2021/2022 obowiązują trzy kolejności odśnieżania. W I i II kolejności ujęte zostały przede wszystkim główne ciągi komunikacyjne, po których kursuje komunikacja miejska, a także mosty, wiadukty i ulice o dużym nachyleniu. W III kolejności ujęte zostały m.in. ulice łączące główne ciągi komunikacyjne. Ulice nie ujęte w planie Akcji Zima oczyszczane będą interwencyjnie, po zakończeniu działań w I, II i III kolejności.
W pierwszej kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 4 godz od chwili wystąpienia opadów śniegu bądź gołoledzi, w II kolejności przejezdność powinna zostać zapewniona w ciągu 6 godz. Po ustaniu opadów śniegu w ciągu 4 godz. wykonawcy zobowiązani są do usunięcia z jezdni śniegu i błota pośniegowego (dot. I i II kolejności). W III kolejności wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności w ciągu 8 godzin (lewobrzeże) oraz 12 godzin (prawobrzeże) od ustania opadów śniegu.