Świnoujście: Uroczysta przysięga ochotników

 W Świnoujściu słowa roty przysięgi wypowiedzieli kolejni ochotnicy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej po ukończeniu szkolenia podstawowego w jednostkach wojskowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

W jednostkach wojskowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża realizowane jest szkolenie podstawowe oraz specjalistyczne Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, które skierowane jest do kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. Kolejne turnusy szkolenia podstawowego organizowane są przez Komendę Portu Wojennego w Świnoujściu i 8 Batalion Saperów z Dziwnowa. Początkowy okres szkolenia składa się w głównej mierze z zajęć z musztry, taktyki oraz zajęć strzeleckich. Zwieńczeniem pierwszego etapu, podczas którego ochotnicy zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności żołnierskiego rzemiosła, jest dzień złożenia zobowiązania wobec ojczyzny. Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Po zakończeniu intensywnego szkolenia podstawowego, ochotnicy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wypowiedzieli słowa roty przysięgi. Uroczystość odbyła się 29 października, na Placu Słowiańskim w Świnoujściu.
Przysięga to szczególny moment w życiu każdego żołnierza, wielka odpowiedzialność i zobowiązanie wobec Ojczyny. Gratuluję ukończenia szkolenia podstawowego i złożenia przysięgi wojskowej. Dziękuję wam za patriotyczną postawę oraz wstąpienie w szeregi Wojska Polskiego. Życzę powodzenia na pierwszych stanowiskach, a także sukcesów w dalszej służbie […]” – powiedział w trakcie uroczystości komandor Włodzimierz Kułagin, dowódca 8FOW.
Wyróżniający się podczas szkolenia żołnierze dostąpili zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar. Otrzymali także pisma gratulacyjne w których uznane zostało ich szczególne zaangażowanie, jakie włożyli w szkolenie podstawowe.
Po ukończeniu szkolenia podstawowego kontynuowane jest szkolenie specjalistyczne prowadzone już w docelowej specjalności połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w wybranej przez siebie jednostce wojskowej, które trwa do 11 miesięcy. Jest to obecnie najszybsza droga do zawodowej służby wojskowej. Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. O terminach i procedurze przyjęcia do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz innych form służby informują Wojskowe Centra Rekrutacji w całej Polsce.

Tekst: kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski
Zdjęcia: Sekcja Prasowa 8FOW