Świnoujście przypomina o zakazie dokarmiania dzikich zwierząt

Łatwy dostęp do pożywienia to główna przyczyna coraz częstszych przypadków pojawiania się dzikich zwierząt w mieście. Dokarmiane zwierzęta zatracają swoje naturalne instynkty, uzależniają się od ingerencji człowieka w ich życie i nie potrafią potem samodzielnie zdobywać jedzenia.

Należy wyeliminować dokarmianie dzikich zwierząt zarówno celowe jak i przypadkowe.

W związku z powyższym należy:

  • nie dokarmiać dzikich zwierząt,
  • zamykać śmietniki przy posesjach oraz wiaty śmietnikowe,
  • nie zostawiać otwartych worków ze śmieciami obok pojemników,
  • nie wyrzucać odpadków pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • zadbać o to, aby skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach i pojemnikach.

Dokarmianie dzikich zwierząt jest zadaniem realizowanym przez koła łowieckie, które utrzymują „nęciska” w wydzielonych i ściśle określonych miejscach.

WOŚ UM Świnoujście

Foto: Pixabay