Świnoujście otwiera tunel. Kładą już linie.

W tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin trwa malowanie oznakowania poziomego na jezdni.

Oznakowanie wykonywane jest z materiałów grubowarstwowych, które umożliwiają nakładanie linii warstwą o grubości od 0,9 do 3,5 mm. Do tego linie zawierają szklane kulki i materiał ustokrotniający. Szklane kulki zapewniają dobrą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy, podwyższają też właściwości antypoślizgowe i uszorstniają.

Grubowarstwowe termoplastyczne linie segregacyjne, ciągłe, przerywane, strzałki i inne symbole malowane są mechanicznie.

Parametry szorstkości oraz widzialności w dzień i w nocy są dokładnie sprawdzane już po wykonaniu oznakowań. Widzialności sprawdzane są zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni, po opadach deszczu.

Info i fot. BIK UM Świnoujście