Świnoujście bardziej zadba o krajobraz

– Naszym celem jest wdrożenie tej uchwały krajobrazowej, ale w takim kształcie żeby dała ona efekt – mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.

Pierwsze wyłożenie projektu uchwały odbyło się wiosną 2018 roku. Zebrane w czasie wyłożenia uwagi stanowiły cenny materiał do dalszej pracy nad projektem. Obecnie przygotowywane są spotkania z mieszkańcami, które poprzedzą drugie wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu – dodaje Barbara Michalska.

Uchwała krajobrazowa musi zostać podjęta dla całego terenu miasta. W przypadku Świnoujścia to olbrzymi i bardzo zróżnicowany obszar. Miasto podzielone zostało na cztery strefy krajobrazowe: uzdrowiskową, miejską, portowo-przemysłową i naturalną