Świadczenia „300 +” – ponad 20 tys. przelewów w regionie

W województwie zachodniopomorskim ZUS wypłacił, w ramach programu “Dobry Start”, ponad 6,1 mln złotych.

Świadczenie „300 +” trafiło do ponad 20 tys. rodzin w Zachodniopomorskiem. W całym kraju liczba przekazanych świadczeń to niemal 800 tys. na łączną kwotę prawie 240 mln złotych.

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 4,5 mln dzieci.