Stoczniowy majątek ze Świnoujścia jest wywożony do Szczecina

Trwa transport mienia ruchomego MSR Gryfia w Świnoujściu do stoczni w Szczecinie. To efekt likwidacji świnoujskiej części stoczni Gryfia. Wcześniej ogromnej większości pracowników wręczono wypowiedzenia pracy.

W Świnoujskiej stoczni pracowało około 200 pracowników. Tereny stoczni Gryfia mają zostać sprzedane po 15 stycznia. Cena wywoławcza terenu wynosi ponad 58 mln złotych. Przyszły nabywca nie będzie mógł prowadzić na tym terenie działalności stoczniowej.

Stocznia powstała w latach 70. XX wieku w miejscu, w którym w czasach III Rzeszy funkcjonowała stocznia Ernst Burmester Schiffswerft, budująca kutry rybackie łatwe do konwersji w jednostki wojskowe. Pierwotna stocznia uległa zniszczeniu prawdopodobnie wraz z całą dzielnicą przemysłową w czasie bombardowania miasta przez lotnictwo amerykańskie w marcu 1945.

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku stocznia zatrudniała 450 pracowników. W 2013 zatrudnienie spadło do 365 osób. W 2012 większość przychodów stoczni nie pochodziła już z przebudów i remontów statków, lecz z wytwarzania konstrukcji offshore związanych z eksploatacją dna morskiego (działalność ta została podjęta przez stocznię 15 lat wcześniej).

W 2013 stocznia została połączona ze Szczecińską Stocznią Remontową „Gryfia”. Połączony podmiot przyjął nazwę Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. W 2015 połączona firma sprzedała 2/3 zlokalizowanych w Świnoujściu nieruchomości postoczniowych.