Stargardzki skatepark z dofinansowaniem

19 tysięcy dofinansowania pozyskał stargardzki Urząd Miejski na remont skateparku. Środki te pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja inwestycji planowana jest jeszcze na ten rok.

Obiekt zostanie kompleksowo wyremontowany. Nawierzchnia będzie wzmocniona, pojawią się też silikonowe powłoki ochronne. Projekt przewiduje także naprawę uszkodzeń, zabezpieczenie podestów przed korozją i odnowienie pozostałych elementów.  Wartość inwestycji to prawie 50 tysięcy zł.

Obiekt powstał w 2009 roku.