Stargardzki Park z unijnym dofinansowaniem. Kwota robi wrażenie

Dziś marszałek Olgierd Geblewicz i prezydent Rafał Zając podpisali umowę, dzięki której kwotą 23 milionów złotych wsparta zostanie inwestycja polegająca na uzbrojeniu kolejnych działek na terenie byłego lotniska w Kluczewie. W kolejnych częściach Parku powstaną m.in. nowe drogi, zjazdy czy oświetlenie. Zmiany w strefy inwestycyjnej mają jeszcze bardziej polepszyć warunki do rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP. Do września 2021 roku w kolejnej części Stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii wybudowana zostanie droga wewnętrzna, powstaną ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy do działek i zatoki autobusowe oraz pojawi się nowe oświetlenie. Całość dopełni wymiana sieci kanalizacji deszczowej, a także – w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – montaż nowej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Foto: Urząd Marszałkowski w Szczecinie