Stargard: Zmniejsza się kolejka oczekujących na mieszkanie od TBS

Teraz spółka będzie kontaktowała się z kolejnymi osobami z listy.

– Osoby te będą miały wskazywane w kolejności w której są umieszczone na liście, lokale które będziemy pozyskiwać. Będą one albo z ruchu ludności, czyli w momencie kiedy ktoś zrezygnuje z najmu lokalu komunalnego, albo też tak jak w ubiegłym roku – w wyniku realizacji nowych inwestycji  – mówi prezes TBS, Agata Kmieć-Łuciuk.

Budowa kolejnych mieszkań komunalnych o podwyższonym standardzie sprawia, że zwalniają się lokale dla osób z listy oczekujących. W tym roku oddany zostanie budynek przy Śniadeckiego. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęło się zasiedlanie lokali przy Andersa 29.

– Budynek ten staramy się zasiedlać zgodnie z przyjętym i wypracowanym wcześniej modelem. To znaczy, wskazujemy te mieszkania osobom, które zajmują dziś lokal komunalny, ale poprawiła im się na tyle sytuacja ekonomiczna, że mogą objąć lokal o lepszym standardzie, ale też nieco droższy. W związku z tym, że dokonają zamiany lokalu komunalnego, który dziś zamieszkują, uwalniają to mieszkanie, co pozwala nam wskazać je osobom umieszczonych na listach – dodaje Agata Kmieć-Łuciuk.

TBS przewiduje, że w 2020 roku mieszkanie z zasobu TBS otrzyma ponad 100 rodzin umieszczonych na listach.