Stargard zadba o zwierzaki

Większość, bo ponad pół miliona trafić ma do schroniska w Kiczarowie, które opiekuje się psami i kotami. Kilkadziesiąt tysięcy złotych zabezpieczono także na potrzebę wywozu dzikich zwierząt: jeleni, dzików czy lisów. Troska o zwierzęta to także sterylizacja i dokarmianie oraz działania propagujące odpowiedzialną i właściwą opiekę nad czworonogami – mówił podczas ostatniej sesji zastępca prezydenta Stargardu Piotr Mync.

W 2018 roku do Schroniska w Kiczarowie trafiło 350 psów i 140 kotów. Dzięki adopcjom dom znalazło 270 czworonogów.