Stargard: więcej kontroli nad zużytymi oponami

Rada Miejska w Stargardzie przyjęła zmianę w uchwale dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, koncentrując się szczególnie na problemie zużytych opon.

Zgodnie z nowymi zasadami, właściciele nieruchomości będą zobowiązani dostarczyć zużyte opony samochodowe lub motocyklowe do miejscowego Ekopunktu. Jednakże istnieje limit – maksymalnie 8 opon w ciągu trzech lat.

Pozostałe rodzaje opon, np. rowerowe, również będą przyjmowane w Ekopunkcie, ale poza ustalonym limitem. Właściciele nieruchomości będą musieli dostarczyć je selektywnie, zgodnie z odpowiednim kodem (16 01 03).

Te zmiany wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna treść uchwały jest dostępna online na stronie internetowej Rady Miejskiej: http://bipstargard.pl/22125/dokument/58720

Celem nowych regulacji jest zwiększenie kontroli nad gospodarką odpadami w mieście oraz promowanie postaw odpowiedzialnych wobec środowiska naturalnego.