Stargard: Powiat i miasto podsumowały 2019 rok

Czego zatem życzą sobie lokalni politycy i samorządowcy?

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego podkreślają, że najważniejszy dla rozwoju miasta jest wzrost liczby jego mieszkańców.

Pozyskanie nowych mieszkańców – to zdaniem Rafała Zająca największe wyzwanie na 2020 rok.  – Zrobić to możemy jakością życia w mieście i rozwojem gospodarczym. Miejsca pracy plus jakość życia powodują to, że tym, którzy się w Stargardzie urodzili, łatwo jest wybierać to miasto jako miejsce rozwoju i zamieszkania. Tym, którzy przyjeżdżają tu za pracą, Stargard może odpowiadać – dodaje prezydent Stargardu.

Stargardzkie starostwo stawia przede wszystkim na rozwój  infrastruktury drogowej.

– Dla powiatu bez wątpienia wyzwaniem są drogi. Życzyłabym sobie, aby te założenia, które wspólnie z koleżankami zaprojektowałyśmy w budżecie na rok 2020 udało się sprawnie zrealizować. Drugie wiąże się z potrzebą pozyskiwania środków zewnętrznych – twierdzi starosta Iwona Wiśniewska.

– Wszystko wskazuje, że będziemy mieć kolejny dobry rok gospodarczy, że Polska jest krajem bezpieczny, który osiąga coraz lepszą pozycję na arenie międzynarodowej – zauważa  stargardzki poseł PiS Michał Jach.

– Dla samorządu województwa największym wyzwaniem jest większe wsparcie dofinansowania obszarów wiejskich – dodaje do listy życzeń Olgierd Kustosz – wicemarszałek województwa