Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne z dwoma nowymi projektami

Stargardzkie Muzeum Archeologiczno-Historyczne zrealizuje w tym roku dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczy wydania katalogu ze zbiorem map znajdujących się w posiadaniu muzeum.
W katalogu zostaną opublikowane wszystkie mapy, które tworzą kolekcję kartografików stargardzkiego Muzeum. Jest to około 70 egzemplarzy, które zostaną reprodukowane, opisane i wydane w katalogu zbiorów. Jest to pierwszy katalog zbiorów naszego Muzeum i pierwszy od 1962 roku katalog zbiorów wydany przez placówkę muzealną w tej części Polski.
 – Mówi Monika Ogiewa-Sejnota z Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

 

Drugi projekt będzie skierowany do najmłodszych stargardzian.
Przeszkolimy nauczycieli stargardzkich przedszkoli w trakcie sześciu szkoleń. Szkolenia będą bardzo różnorodne, będą poruszały tematy sensoplastyki, lagoterapii, terapii sensorycznej, ale również gier muzealnych, gier miejskich i escape roomów. Później wspólnie w ramach swoich instytucji stworzą scenariusze – łącznie oczywiście z nami. Później te scenariusze testujemy z dziećmi. Przyjdą do nas dzieci od września i przetestują wszystkie scenariusze, wezmą udział w lekcjach, wypowiedzą się i później my te oferty dostosujemy i będziemy je promować jako coroczną ofertę muzealną.
 – Mówi Joanna Fijałkowska.

 

Efekty obu projektów powinniśmy poznać pod koniec roku.