Spanie w lesie (ale nie wszędzie) dozwolone

Obszar pilotażowy obejmuje fragmenty Leśnictwa Niedźwiedź i Morawsko, pomiędzy trasą S10 a rzeką Płonią. Leśnicy stawiają jednak pewne warunki.

– W lesie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby przez nie dłużej niż 2 noce. Każdy nocleg należy zgłosić do Nadleśnictwa Kliniska-wyjaśnia Filip Sojka z Nadleśnictwa Kliniska.

– Należy pamiętać, że używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione. Ogniska rozpalać możemy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Należy nie wjeżdżać do lasu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi oraz motorowerami -dodaje Filip Sojka.

Obszar pilotażowy będzie dostępny do 23 listopada 2020 roku. Wszelkie szczegóły, łącznie z mapami terenów przeznaczonych do dyspozycji zainteresowanych osób można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Kliniska.