Siedem parkingów piętrowych ma powstać w Świnoujściu

Urzędnicy spodziewają się, że wraz z uruchomieniem tunelu, miasto zostanie dosłownie zalane przez zmotoryzowanych turystów. Dlatego chce wybudować jak najwięcej miejsc do parkowania. 

– Świnoujście posiada w planach lokalizacje pod budynki garażowe w różnych strefach – w centrum, przy osiedlach mieszkaniowych, przy dworcu PKP czy dzielnicy nadmorskiej. Rozważa również lokalizację parkingu buforowego na obrzeżach miasta. Współpracę w tym zakresie zgłosił zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin”, dysponujący gruntami przy ul. Karsiborskiej i Miasto wyraziło zainteresowanie taką propozycją oraz prowadzeniem dalszych rozmów – mówi Jarosław Jaz z urzędu miasta.

Ponieważ są to inwestycje bardzo kosztowne, a mogące przynosić dochody, działki pod te parkingi są oferowane przez Miasto inwestorom prywatnym w formie sprzedaży lub dzierżawy (jak wcześniej wspomniano, nie jest to zadanie własne gminy). Obecnie w taki sposób realizowany jest parking kubaturowy przez prywatnego inwestora w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego. Trwająca jednak od 2020 roku epidemia wydłużyła czas realizacji wspomnianego parkingu. Nowy deklarowany przez inwestora termin ukończenia parkingu IV kwartał 2022 roku.

Obecnie trwają procedury przetargowe na oddanie w dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Świnoujście z przeznaczeniem na realizację parkingów wielopoziomowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a następnie zarządzanie obiektem, położonych przy ul. Kołłątaja oraz przy ul. Piastowskiej.

Wiadomo, że tego typu obiekty nie zostaną wybudowane w ciągu najbliższego roku, dlatego do tego czasu zmotoryzowani turyści będą musieli korzystać z parkingów naziemnych.

Foto: Koncepcja Biura „UrbanPRO Wojciech Kozłowski”