Samorządy wyremotnują drogi w Dolicach i Dobrzanach

Każda z nich opiewa na około 6 milionów złotych. W przypadku Dolic chodzi o przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Połowę kosztów pokryją gmina i starostwo, dając po półtora miliona złotych. Kolejne 50% środków Powiat zamierza pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych – wyjaśnia starosta stargardzki Iwona Wiśniewska.

W Dobrzanach natomiast ma zostać przebudowana ulica Jana Pawła II. W przypadku tej inwestycji połowa środków również ma pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe koszty gmina i powiat podzielą między siebie.

Zadania inwestycyjne w Dobrzanach i Dolicach mają być zrealizowane w ramach wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028.