Rusza Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Proste zasady ubiegania się o dofinansowanie, kwota wsparcia do 7,5 tys. zł przy wymianie starego źródła ciepła i od 25 tys. do 50 tys. zł przy termomodernizacji oraz brak kryteriów dochodowych, to główne założenia pilotażowego programu przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na pierwszy ogień idzie Szczecin, gdzie już dziś podpisana została umowa między marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem a Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystka w sprawie tak zwanego Zefirka.
– Ten program będzie służył wielu mieszkańcom Szczecina – przekonywał szczeciński włodarz.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, po rozstrzygnięciu konkursów przez Urząd Marszałkowski, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Następne w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego będą m.in. Szczecinek, Koszalin, Stargard, Myślibórz i Świnoujście.