Rusza rewitalizacja goleniowskiego Kopla

Przetarg na wykonanie zaplanowanych prac w miejscu nazywanym zwyczajowo Koplem został już rozstrzygnięty, zlecenie wykona poznańska firma Renton, której pracownicy obecnie zajmują się renowacją muru obronnego, okalającego historyczne centrum Goleniowa.

– Odrestaurowane zostaną przez nich pozostałości po pierwszej w mieście, wybudowanej najprawdopodobniej w XIII wieku chrześcijańskiej świątyni, ale – jak informuje wiceburmistrz Tomasz Banach – na tym zakres planowanych robót się nie kończy.

Renowacja goleniowskiego Kopla zakończy się w październiku.

Paweł Palica