Rusza przetarg na dokumentację dla obwodnicy Stargardu w ciągu DK20 ​

O inwestycji w ramach programu #100obwodnic mówili dziś w Stargardzie wojewoda Tomasz Hinc, wicewojewoda Marek Andrzej Subocz, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner, poseł Michał Jach oraz prezydent Stargardu Rafał Zając.
Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej GDDKiA wysłała ogłoszenie o przetargu na dokumentację dla obwodnicy Stargardu w ciągu DK20. Jest to zupełnie nowa obwodnica, która ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Nowa droga o szacowanej długości 4,4 km będzie biegła na wschód od Stargardu i umożliwi ominięcie miasta przez ruch tranzytowy z DK20. Proces przygotowawczy rusza od samego początku, także w pierwszej kolejności będzie trzeba wyznaczyć przebieg drogi.
Dokumentacja od wyznaczenia przebiegu do przetargu na realizację 
To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. W zakres przetargu wchodzi opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz elementów koncepcji programowej wraz z wykonaniem badań podłoża. Dokumentacja ta pozwoli w pierwszej kolejności wyznaczyć przebieg drogi, który zostanie wybrany w decyzji środowiskowej. Następnie zostaną uszczegółowione rozwiązania projektowe i określone warunki podłoża gruntowego. Łącznie na wykonanie całości dokumentacji projektant będzie miał blisko 3 lata (35 miesięcy). Dokumentacja pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację w formule Projektuj i buduj, co jest przewidziane na 2023 rok. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2028. 
Cel – wyprowadzić ruch tranzytowy ze Stargardu 
Stargard posiada już obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej S10. Przez miasto ciągle jednak przebiega DK20 biegnąca od Stargardu przez Drawsko Pomorskie, Szczecinek i Bytów do Gdyni. Pełne wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego z dróg krajowych będzie możliwe po realizacji obwodnicy również w ciągu DK20.
Nowa trasa będzie omijała Stargard od wschodu. Droga rozpocznie się od strony Drawska Pomorskiego kilkaset metrów przed początkiem obszaru zabudowanego Stargardu. Trasa będzie biegła w kierunku południowym – przecinając linię kolejową i dalej dolinę rzeki Krąpiel. Trasa włączy się na węźle Stargard Wschód, który będzie musiał zostać rozbudowany, w istniejącą S10. Dokładny przebieg drogi oraz rozwiązania techniczne zostaną określone w procesie przygotowawczym.