Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą złożyć wniosek o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres.

Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

– Chodzi o tych rodziców, którzy już wykorzystali wprowadzony przez specustawę dodatkowy 14-dniowy zasiłek na opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat, którego placówka oświatowa została zamknięta z powodu koronawirusa. Oświadczenie o zasiłku można złożyć, tak jak do tej pory. Zostanie ono rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów – mówi Karol Jagielski ze szczecińskiego ZUS.

Aktualnie trwają prace nad wydłużeniem okresu przyznawania zasiłku o kolejne dni, a nowe rozwiązania mają obowiązywać wstecznie.

– Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. W takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz, który jest na stronie internetowej ZUSu. Po wejściu w życie nowych przepisów, zasiłek ten i tak zostanie rozliczony jako dodatkowy i nie będzie wliczony do puli tych 60 dni – dodaje Karol Jagielski.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować pracodawcę, zleceniobiorca zleceniodawcę, a prowadzący działalność gospodarczą Zakład Ubezpieczeń Społecznych.