Remont w Marianowie rozpoczęty

W tym tygodniu przekazano plac budowy II etapu przebudowy drogi powiatowej w ciągu ulicy Stargardzkiej w Marianowie. 

Zadanie o łącznej wartości niemal 1,9 miliona złotych obejmuje odcinek od wjazdu do miejscowości od strony Trąbek do skrzyżowania z ulicą Spokojną oraz odcinek od skrzyżowania z ulicą Rolną do końca miejscowości.
Przebudowa ulicy obejmuje:
– położenie nowej nawierzchni jezdni na całej długości tj. 1,26 km
– przełożenie chodników i nawierzchni zjazdów w miejscach niezbędnych do korekty
– regulację wpustu kanalizacji deszczowej oraz pokrywy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej
– wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z edycji na 2020 rok. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50 % stanowi wkład własny powiatu i partnerskiego udziału Gminy Marianowo. Zakończenie robót planowane jest na 09.09.2020 r.

foto: powiatstargardzki.pl/ Dagmara Ładniak
info: powiatstargardzki.pl