Remont stacji kolejowej w Stargardzie

Peron numer 2 na stargardzkiej stacji kolejowej zostanie całkowicie przebudowany, a jego wiata rozebrana. Decyzja ta konieczna jest ze względów technicznych.
O tym, co czeka  ponad 150-letnie perony powiedział nam Bartosz Pietrzykowski z Polskich Kolei Państwowych S.A.:

„Nowa wiata na peronie numer 2 będzie pod względem architektonicznym spójna z wybudowaną wiatą na peronie numer 3. Powyższy zakres prac został uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. Na peronie numer 1 zostanie zachowana dotychczasowa wiata. Zostanie ona jednak wyremontowana. Urząd Miasta w Stargardzie wystąpił do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o możliwość wykorzystania zdemontowanych elementów konstrukcyjnych wiaty peronu numer 2 na innych inwestycjach realizowanych na terenie miasta.”

Przebudowane perony będą wyższe i szersze, co ma poprawić komfort wychodzenia oraz wchodzenia do pociągu. Wymienione zostaną ławki, oświetlenie oraz tablice i gabloty informacyjne. W ramach remontu powstanie również nowe przejście pod torami, które prowadzić będzie na perony oraz do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.