Ranking bezszkodowych kierowców: Stargard, Koszalin i Szczecin daleko w zestawieniu.

Niestety, wszystkie znalazły się na dość odległych pozycjach. Spośród nich najwyżej – na 43 pozycji – sklasyfikowany jest Koszalin. Osiem pozycji niżej znajduje się Stargard. Tutaj liczba bezszkdoowych kierowców jest na poziomie ponad 63 procent. Dopiero ósme miejsce od końca zajmuje Szczecin. W stolicy województwa bezszkodowych jest zaledwie 60 procent kierowców. W rankingu ujęto 84 miasta. Najmniej szkód powodują mieszkańcy Raciborza, Piły i Ostrowca Świętokrzyskiego. Na przeciwległym biegunie największe aglomeracje: Warszawa, Wrocław i Gdańsk.