Radni przyjęli budżet Powiatu Stargardzkiego na przyszły rok

Dochody starostwa w 2020 roku szacowane są na kwotę 145 milionów złotych. W zdecydowanej większości są to pieniądze z tzw. subwencji oświatowej. Z tego tytułu do powiatu trafią aż 64 miliony złotych. Kwota wysoka, jednak nie jest ona w stanie pokryć rzeczywistych wydatków w tej sferze. Każdego roku dokładamy do oświaty z własnej kasy. – W roku 2018 była to kwota 10,9 miliona złotych – mówiła podczas dzisiejszej sesji starosta Iwona Wiśniewska.

Jeżeli chodzi o wydatki, powiat planuje wydać 149 milionów złotych. Aż 17 milionów stanowić będą tzw. wydatki inwestycyjne. Najważniejsze projekty drogowe powiatu, podobnie jak w tym roku, mają być współfinansowane z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.

– Zarówno w gminie Kobylanka, przejście przez miejscowość Kunowo, jak również dokończenie inwestycji, którą realizowaliśmy w Marianowie chcemy realizować w ramach FDS – mówi Iwona Wiśniewska.

Na dochody własne powiatu składać się będą głównie opłaty komunikacyjne, za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach oraz wpływy Wydziału Geodezji.