Rada Miejska szuka rozwiązania utrudnień drogowych w Stargardzie

Rada miejska w Stargardzie wyraziła swoje stanowisko w sprawie utrudnień drogowych, związanych z przedłużającymi się pracami remontowymi prowadzonymi przez PKP PLK. Na dzisiejszym posiedzeniu rady rozmawiano również o możliwych rozwiązaniach tej sytuacji, m.in. o utworzeniu kolejnych przejazdów kolejowych.

– Teraz wspólnie musimy wypracować stanowisko, które usprawni działanie organizacji ruchu w mieście. Kolej obiecuje i realizuje w sumie te obietnice, przebudowując wiadukty, ale tempo to jest niezadowalające i to musimy sobie to jasno wyartykułować. Często jest tak, że skrzyżowania sąsiadujące przy wiaduktach wzajemnie blokują pewne relacje, tu przykład ul. Konopnickiej czy ulicy Pierwszej Brygady. Ważne jest, żeby inwestor, czyli kolej uczestniczyła w przeprojektowywaniu i przemodelowaniu ruchu na większym obszarze miasta  – mówi radny Krzysztof Kozłowski.

Do słów radnego odniósł się Prezydent Stargardu Rafał Zając.

– My to partnerstwo ze stroną kolejową prowadzimy od dłuższego czasu i to nie jest pierwszy sygnał, który strona kolejowa od nas słyszy. Jeśli chodzi o angażowanie strony kolejowej do organizacji ruchu na terenie miasta, to mogę powiedzieć, że analiza jest prowadzona dużo szerzej jeśli chodzi o potokowość i jeśli chodzi o możliwe rozwiązania. Między innymi sugerowane przez nas było rozwiązanie na ulicy Wyszyńskiego. Te relacje funkcjonujące wymagają szczegółowej analizy i mogę powiedzieć, że taką analizę organizator ruchu, którym jest Starosta, we współpracy zarówno ze stroną kolejową, jak i we współpracy z nami cały czas prowadzi – zapewnia.

Uchwała, w której Rada Miejska wzywa PKP PLK do pilnego podjęcia działań zapewniających sprawny przejazd przez miasto, została podjęta jednogłośnie. Zostanie ona skierowana do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.