Pyrzyce. Program pilotażowy „Dobry posiłek w szpitalu”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach wdraża program pilotażowy „Dobry posiłek w szpitalu” dla poprawy jakości żywienia pacjentów

Szpital Powiatowy w Pyrzycach rozpoczął realizację programu pilotażowego o nazwie „Dobry posiłek w szpitalu”. Inicjatywa ta została uruchomiona po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, mającą na celu poprawę jakości żywienia pacjentów oraz zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach.

Głównym celem programu pilotażowego jest wprowadzenie optymalnego modelu żywienia pacjentów w szpitalach. Szpital Powiatowy w Pyrzycach dąży do zapewnienia pacjentom zdrowych i zrównoważonych posiłków, które będą odpowiednio dostosowane do ich indywidualnych potrzeb żywieniowych. Program zakłada również zwiększenie dostępności porad żywieniowych, aby pacjenci mogli uzyskać fachową pomoc i wsparcie w kwestiach związanych z dietą i żywieniem.

W ramach programu „Dobry posiłek w szpitalu” zostaną wprowadzone zmiany w procesie przygotowywania i serwowania posiłków dla pacjentów. Szpital Powiatowy w Pyrzycach będzie współpracować z dietetykami i specjalistami ds. żywienia, którzy będą odpowiedzialni za opracowanie indywidualnych planów żywieniowych dla pacjentów. Będą oni uwzględniać różne czynniki, takie jak stan zdrowia, alergie pokarmowe czy preferencje żywieniowe pacjentów.

Realizacja programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” ma na celu poprawę jakości żywienia pacjentów, co przyczyni się do skrócenia czasu rekonwalescencji i zwiększenia efektywności terapii. Odpowiednio zbilansowane posiłki dostarczą pacjentom niezbędnych składników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Program „Dobry posiłek w szpitalu” jest ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości opieki nad pacjentami. Szpital jest świadomy roli, jaką odgrywa odpowiednie żywienie w procesie leczenia i rekonwalescencji pacjentów. Dlatego też, inicjatywa ta ma na celu zapewnienie pacjentom pełnowartościowych posiłków, które będą wspierać ich zdrowie i powrót do pełnej sprawności.

Program pilotażowy „Dobry posiłek w szpitalu” jest kolejnym krokiem w modernizacji i rozwoju opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Źródło: POWIAT PYRZYCKI
Zdjęcie: Facebook/Szpital Powiatowy w Pyrzycach