Przy budowanym sklepie IKEA w Szczecinie zmieni się organizacja ruchu

Wiemy, jak zmieni się układ komunikacyjny przy powstającym w Szczecinie sklepie IKEA. Po długotrwałych rozmowach pomiędzy Miastem Szczecin oraz IKEA i spółką NCT I, działającą na rzecz szwedzkiej spółki, osiągnięto w tej sprawie porozumienie.

Dzięki nowym rozwiązaniom komunikacyjnym, ułatwiony zostanie dostęp do sklepu i co istotne, zachowana zostanie płynność oraz bezpieczeństwo ruchu w ciągu ul. Mieszka I – o co od samego początku negocjacji zależało obu stronom. W wyniku zmian w ciągu ul. Mieszka I pojawią się nowe pasy ruchu, skoordynowana ze sobą zostanie również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach z Wierzbową, Milczańską i Białowieską. Dzięki dostosowaniu do wymagań prawnych i technicznych poprawi się bezpieczeństwo pieszych i dzięki tym zmianom nie będzie już tylu relacji kolizyjnych pieszy-samochód. Zaproponowane rozwiązania zostały poprzedzone badaniami potoków ruchu i specjalistycznymi symulacjami komputerowymi, które wykazały, że nowy układ drogowy pozwoli zachować płynność ruchu przez najbliższych kilkanaście lat.

Za realizację i koszt całego procesu inwestycyjnego – od projektowania po prace wykonawcze – będzie odpowiedzialna działająca na rzecz IKEA – NCT I. Po zrealizowaniu prac nowy układ drogowy zostanie przekazany nieodpłatnie i bezwarunkowo Miastu Szczecin. Porozumienie zostało zawarte ze spółką NCT I, która jest odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego, związanego z budową sklepu IKEA w Szczecinie.

Szczegóły planowanej organizacji ruchu

W ciągu ul. Wierzbowej  zostanie wyznaczony dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Mieszka I.

W ciągu ul. Mieszka I za skrzyżowaniem z ul. Wierzbową w kierunku do Centrum Miasta powstanie dodatkowy pas zjazdowy i wyjazdowy do drogi wewnętrznej obsługującej sklep IKEA. Na tym odcinku ul. Mieszka I z ulicy dwupasmowej stanie się trzypasmowa. Przebudowane zostaną także chodniki i ścieżka rowerowa.

Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Mieszka I i Białowieskiej. Najważniejszą zmianą będzie budowa dodatkowych pasów kierunkowych na ul. Mieszka I w kierunku od Centrum Miasta (tzw. kieszeni) do skrętu w lewo w kierunku sklepu. Dodatkowe pasy będą dostępne od skrzyżowania z ul. Milczańską do skrzyżowania z ul. Białowieską na całej długości tego odcinka.

Przebudowa skrzyżowania ulic Mieszka I i Milczańskiej. Najważniejszą zmianą będzie dodatkowy pas do skrętu w prawo z ulicy Mieszka I od strony Centrum na wysokości salonu samochodowego Lexus.

Porozumienie Miasta Szczecin i IKEA dotyczy infrastruktury drogowej związanej z budową sklepu IKEA w Szczecinie. Inwestycja będzie realizowana w etapach tak aby roboty drogowe były najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Działalność IKEA w Szczecinie

Podpisanie umowy drogowej to kolejny krok milowy we współpracy IKEA z Miastem Szczecin. IKEA pojawiła się w Szczecinie w 2018 roku poprzez otwarcie Punkt Odbioru Towaru. W czerwcu 2020 roku IKEA otworzyła Dom Jutra – miejsce spotkań w Centrum Szczecina. W 2019 roku rozpoczęła się też budowa nowego sklepu IKEA, którego otwarcie dla klientów planowane jest w pierwszej połowie 2021 roku. W sklepie IKEA znajdzie zatrudnienie ok 250 pracowników.

Będzie tramwaj

W związku z toczącą się dyskusją o przyszłości tramwaju w ciągu ulicy Mieszka I informujemy, że jednym z warunków postawionych w negocjacjach w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej do sklepu IKEA, było zachowanie możliwości budowy torowiska. Zaproponowana przebudowa układu drogowego spowoduje przesunięcie jezdni, zachowując tym samym miejsce w pasie rozdziału pod tramwaj.