Przewóz osób z wieloma nieprawidłowościami

W miejscowości Nowe Warpno, zachodniopomorscy inspektorzy zatrzymali do kontroli autobus realizujący przewóz osób na linii regularnej Police-Nowe Warpno-Police.

Weryfikacja uprawień kontrolowanego kierowcy wykazała, iż w momencie zatrzymania nie posiadał on ważnych badań lekarskich, psychologicznych, szkolenia, a ponadto jego prawo jazdy utraciło ważność w zakresie kategorii D. Kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała liczne usterki. Dodatkowo kierowca nie okazał do kontroli dokumentów potwierdzających posiadanie przez przewoźnika uprawnień do wykonywania przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W związku z powyższym na miejsce kontroli wezwano patrol policji, który podjął dodatkowe czynności wobec kierującego, natomiast wobec przewoźnika i zarządzającego zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysokimi karami finansowymi.

Źródło i Zdjęcie: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie