Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie wyrzucony z PO

Przewodniczący koszalińskiej rady miasta Jan Kuriata wykluczony z Platformy Obywatelskiej. Zostanie on w radzie jako radny niezrzeszony.

Dla potrzeb Koszalina, dla coraz trudniejszej sytuacji budżetu miejskiego drzwi otwarte są dla wszystkich, którzy chcą coś zrobić. Obojętnie z jakiej strony przychodzą. Ja zostaję niezrzeszonym samorządowcem. My po prostu chcemy i działamy tak, jak nas wybrano – po prostu działamy na rzecz miasta i szukamy takich wyborów, które są dobre dla Koszalina.

 – Mówi Jan Kuriata.

 

Koalicja Obywatelska na początku kadencji samorządowej miała większość w koszalińskiej Rady Miejskiej. Dzisiaj jednak na skutek wewnętrznych tarć barwy KO reprezentuje tylko 10 z 19 radnych wybranych z jej listy i utraciła przewodnictwo w radzie.

Foto: UM Koszalin