Przekazali 220 ton artykułów spożywczych. Niezwykła praca Banku Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie

Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 800 tyś zł dla organizacji pozarządowych na ich działalność związaną z m.in z pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Jedną z organizacji która otrzymała wsparcie jest Fundacja Bank Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie. O ich codziennej pracy mówi Agata Mazur.

Zajmujemy się pozyskiwaniem oraz redystrybucją żywności, którą pozyskujemy od naszych darczyńców, również od producentów. Otrzymujemy artykuły niehandlowe, którym oni dysponują. Przez to, że pozyskujemy te produkty, możemy wydać je dalej – organizacjom, które niosą bezpośrednią pomoc osobom potrzebującym. Łącznie od stycznia 220 ton żywności zostało odebrane i przekazane. Jest to ciężka praca, ale również satysfakcjonująca bo wiemy, że robimy dobrze i wspólnie działając naprawdę potrafimy przenieść górę.

Bank Żywności otrzymał prawie 48 tys. zł. marszałkowskiego wsparcia na bieżącą działalność fundacji.

Foto: Facebook/Bank Żywności im. Jacka Kuronia